Steun onze stichting

Geef voor stichting de verwondering

U kunt dit formulier gebruiken om aan te geven dat u een donatie wilt doen aan Stichting De Verwondering.
Wij hebben een ANBI status dus giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Wilt u de donatie overmaken naar

Ons rekeningnummer: NL94INGB0000344133
t.n.v. St. de Verwondering

Hartelijk Dank!